עסק שמקבל קריפטו? זה בשבילכם

.המאמר נכתב על ידי רואה חשבון תֹם בןג'ויה, מומחה למיסוי מטבעות דיגיטאליים.

לאחר החוזרים המפורטים שפרסמה רשות המיסים בעניין מיסוי מטבעות דיגיטליים

פורסמה החלטת מיסוי 0209/18 שנוגעת לאופן פעילות עסקים אשר מקבלים תקבולים במטבעות דיגיטליים.

לא פשוט להסביר באופן מופשט וברור למי שאינו בקיא ברזי החשבונאות החלטת מיסוי מסוג זה, אך מכיוון שמדובר בסוגיה בוערת אשר מעניינת עסקים רבים אנסה לעשות זאת בצורה הטובה ביותר, בליווי דוגמאות אשר בתקווה תסייענה בהבנת הסוגיה.

על פי החלטת המיסוי הנ"ל, עסק שמקבל תקבול במטבעות דיגיטליים צריך לציין זאת במפורש על גבי "חשבונית מס/קבלה" באופן הבא: "חשבונית מס/קבלה" תירשם על פי ערך שיקלי. בנוסף, בפירוט "חשבונית מס/קבלה" יצוין סוג וכמות המטבע הדיגיטאלי שהתקבל (למשל: 0.75 אית'ר).

כיצד יקבע השווי השיקלי שירשם בחשבונית מס/קבלה?

עסק שמנפיק "חשבונית מס/קבלה" כמסמך מאוגד אחד

על פי הוראות מס הכנסה יש להנפיק "חשבונית מס/קבלה" מיד בעת קבלת המטבעות הדיגיטאליים.

במידה והעסק מממש את המטבעות הדיגיטאליים שקיבל (המרה לש"ח, דולר וכיוצא בזה) מייד עם קבלתם אז השווי השיקלי שירשם ב"חשבונית מס/קבלה" יהיה הסכום ברוטו שהתקבל בפועל במועד המימוש. הסכום ברוטו הינו סכום המימוש לפני עלויות המימוש ככל שהיו. עלויות אלו ידרשו כהוצאה בעסק ויקטינו למעשה את חבות המס.

לדוגמא: עסק קיבל בעבור שירותיו מטבע אית'ר אחד, המיר את המטבע מייד וקיבל לחשבון הבנק 2,200 ₪. בנוסף שילם העסק עמלת המרה בסך 10 ₪. הסכום שירשם ב"חשבונית מס/קבלה" יהיה 2,200 ₪. בנוסף בפירוט "חשבונית מס/קבלה" ירשם כי התקבל 1 אית'ר בעבור השירות שניתן. כמו כן, יש להכיר בהוצאה עסקית (עמלות המרה) בסך 10 ₪ להקטנת חבות המס.

במידה והעסק לא מממש את המטבעות הדיגיטאליים שקיבל (המרה לש"ח, דולר וכיוצא בזה) באופן מיידי אז השווי השיקלי שירשם ב"חשבונית מס/קבלה" יהיה על פי שער המטבע בזירת מסחר מוכרת מרגע שבחרנו בזירת מסחר מסוימת נמשיך למדוד את שער המטבע לפי אותה זירה.

החל מיום הנפקת "חשבונית מס/קבלה" ועד יום המימוש, כל רווח (או הפסד) שייווצר כתוצאה מעליית/ירידת שער המטבע הדיגיטאלי ימוסה כרווח הון לפי שיעור מס בגובה 25%. בנושא זה ראה מאמר בנוגע למיסוי רווח ממטבעות דיגיטאליים (יש לצרף קישור המאמר הראשון שכתבתי).

לדוגמא: עסק קיבל בעבור שירותיו מטבע אית'ר אחד ולא מימש את המטבע הדיגיטאלי באופן מיידי. במועד קבלת המטבע שערו היה 600 USD. נניח ששער הדולר הינו 3.6 ₪. על העסק להנפיק "חשבונית מס/קבלה" בסך 2,160 ₪ לפי החישוב הבא: 1*600*3.6= 2,160.

המשך דוגמא: העסק החליט להמיר את מטבע האית'ר שקיבל כעבור שנה כאשר שער המטבע עלה ועמד על 1,000 USD. על העסק לשלם מס קבוע בגובה 25% בגין הגידול בשער המטבע ממועד הנפקת "חשבונית מס/קבלה" ועד מועד המימוש (סך 400 USD).

עסק שמנפיק שני מסמכים נפרדים "קבלה" ו"חשבונית מס"

על פי הוראות מס הכנסה יש להנפיק "קבלה" בעת קבלת המטבעות הדיגיטאליים ולפרט את סוג וכמות המטבעות הדיגיטאליים שהתקבלו. לעומת זאת "חשבונית מס" יש להנפיק עד שבועיים לאחר קבלת המטבעות הדיגיטאליים (דחיית מועד הנפקת "חשבונית המס" אפשרי רק עבור עסקים המוגדרים כנותני שירותים).

במידה והעסק מממש את המטבעות הדיגיטאליים שקיבל (המרה לש"ח, דולר וכיוצא בזה) בטווח זמן של שבועיים מיום תקבול המטבעות הדיגיטאליים אז השווי השיקלי שירשם ב"חשבונית מס" יהיה הסכום ברוטו שהתקבל בפועל במועד המימוש. הסכום ברוטו הינו סכום המימוש לפני עלויות המימוש ככל שהיו. עלויות אלו ידרשו כהוצאה בעסק ויקטינו למעשה את חבות המס.

במידה והעסק לא מממש את המטבעות הדיגיטאליים שקיבל (המרה לש"ח, דולר וכיוצא בזה) בטווח זמן של שבועיים מיום תקבול המטבעות הדיגיטאליים אז השווי השיקלי שירשם ב"חשבונית מס" יהיה לפי "השער הממוצע מיום קבלת המטבעות הדיגיטאליים ועד יום הנפקת חשבונית מס". השער הממוצע הינו השער הנמוך בתקופה פלוס השער הגבוה בתקופה לחלק ב- 2 (דוגמא בהמשך).

החל מיום הוצאת "חשבונית מס" ועד יום המימוש, כל רווח (או הפסד) שייווצר כתוצאה מעליית/ירידת שער המטבע הדיגיטאלי ימוסה כרווח הון לפי שיעור מס בגובה 25%.

לדוגמא: עסק קיבל בעבור שירותיו 2 מטבעות אית'ר ולא מימש את המטבע הדיגיטאלי בטווח של שבועיים מיום התקבול. בטווח זמן זה שער האית'ר הנמוך ביותר שנרשם היה 600 USD והשער הגבוה ביותר שנרשם היה 650 USD. נניח ששער הדולר הינו 3.6 ₪. הסכום שירשם ב"חשבונית מס" במצב זה יהיה 4,500 ₪ לפי החישוב הבא 2*(600+650)/2)*3.6= 4,500.

עניין נוסף שהחלטת המיסוי הנ"ל התייחסה אליו הינה עמדת מיסוי בכל הנוגע לגניבת מטבעות דיגיטאליים מהעסק. רשות המיסים קבעה שמטבעות דיגיטאליים שנגנבו (חובל ההוכחה הינה על הנישום), תותר הוצאה עסקית בגינם אשר תקטין את חבות המס.

לסיכום, החלטת המיסוי הנ"ל מצטרפת לחוזרים הרשמיים שפרסמה רשות המיסים ותורמת לקידום מעמד המטבעות הדיגיטאליים בקרב הקהילה העסקית בישראל.

המאמר נכתב על ידי רואה חשבון תֹם בןג'ויה, מומחה למיסוי מטבעות דיגיטאליים.

פרטים ליצירת קשר עם תֹם: [email protected] / 052-2631407

 

האמור במאמר זה ובאתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ מקצועי והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ מקצועי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.